• 1 Επιλογή
  προορισμού
 • 2 Επιλογή
  δρομολογίου
 • 3 Στοιχεία
  επιβατών
 • 4 Πληρωμή
  εισιτηρίων
 • 5 Επιβεβαίωση
  αγοράς

Επιλογή Προορισμού
Επιτρέπεται αγορά εισιτηρίου από 2 μέρες έως 2 μήνες μετά την σημερινή ημερομηνία.